Continguts, disseny i programació. En aquest ordre.

Creem pàgines web i millorem els continguts de pàgines existents. Comencem tots els projectes aclarint molt bé què ha de dir el web, per què, a qui, i com.

Necessiteu una pàgina web?

Una pàgina web és una eina de comunicació. Per això comencem analitzant amb vosaltres què convé dir i com. Llavors creem els continguts, definim el disseny i programem la interfície.

anàlisi i estratègia

continguts

disseny

programació

manteniment

  Deixar els textos per al final és molt temptador, però no ho fem mai perquè genera molts problemes. Començar pels continguts permet comunicar eficaçment i optimitzar el procés de creació. Tenim molt clar que:

 • Un web ha d’ajudar a assolir objectius concrets. Per crear el vostre web hem de tenir en compte la vostra estratègia comunicativa i empresarial.
 • És molt normal que d’entrada no sapigueu què ha de transmetre el web exactament. Us plantegem moltes preguntes clau i us ajudem a concretar les respostes. Ens posem a la pell dels vostres destinataris.
 • Crear els continguts sovint és més complicat del que sembla. Per això definim sempre una estratègia de continguts d’acord amb la vostra realitat.
 • El disseny gràfic és un element de comunicació fonamental. Treballem amb dissenyadors que entenen la interacció entre text, discurs i disseny.
 • Un web eficaç ha de ser usable, ha de funcionar bé en diferents dispositius (mòbil, tauleta, ordinador, etc.), ha d’estar ben posicionat (SEO), ha d’estar actualitzat… estem al cas de tot i treballem amb col·laboradors especialitzats.
 • La creació d’un web generalment té un impacte en l’organització. Valorem bé amb vosaltres com convé plantejar el projecte perquè el procés sigui eficaç i positiu, i perquè involucri adequadament totes les persones necessàries.

Quan vulgueu, parlem del vostre projecte.  

Voleu millorar els continguts de la vostra pàgina web?

A través de les paraules, els usuaris busquem, comprem, tramitem, ens informem. I valorem la identitat, la professionalitat i la credibilitat d’una organització. Amb els continguts del vostre web us hi jugueu molt. Els textos han de:

 • ajudar a assolir objectius empresarials concrets
 • respondre les preguntes que es plantegen els vostres destinataris
 • persuadir sense enganyar i informar sense avorrir
 • transmetre la vostra identitat com a empresa o organització
 • facilitar la lectura i la comprensió dels missatges clau
 • permetre interactuar intuïtivament amb el web
 • facilitar un bon posicionament del web a Internet (SEO)

Canviant només els textos es pot millorar molt significativament la usabilitat i l’eficàcia d’un web. Auditem els vostres continguts i els adaptem perquè el vostre web sigui eficaç. Us podem ajudar. Ens truqueu?

Estratègia de continguts. Què és i per què serveix
Què necessiteu en aquests moments?
 • Crear una pàgina web o eina digital
 • Saber si el vostre web funciona, i com podria millorar (estudis d'usabilitat)
 • Crear o millorar els continguts del vostre web
 • Suport en el manteniment i actualització del web
 • Tenir una estratègia per crear, publicar i mantenir continguts
 • Millorar el posicionament del web (SEO)
 • Formació
Us podem ajudar. Ens truqueu?
Si treballem amb vosaltres...
 • Apostarem per una comunicació molt curosa, que satisfà els destinataris perquè respon a les seves necessitats. I perquè és clara i honesta.
 • Voldrem entendre els vostres objectius empresarials per poder treballar la comunicació de forma estratègica.
 • Donarem molta importància als processos, perquè tenen un impacte molt directe en els resultats.
 • Buscarem i coordinarem empreses i col·laboradors especialitzats quan sigui necessari.
 • Ens implicarem al màxim en el vostre projecte, ja sigui gran, petit, puntual o constant.