CSUC

El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (abans CESCA) havia definit l’estructura i el disseny per al seu nou web i volia assessorament per a la redacció dels continguts.

Formació – Taller
Vam realitzar una formació sobre redacció per a web per a l’equip de comunicació. La formació es va fer a mida, amb molts exemples reals. Un cop vistos els conceptes clau, vam analitzar continguts del seu web.

Durant la fase de redacció dels nous textos, vam fer sessions de revisió i resolució de dubtes.

Aquesta col·laboració es va fer a través de l’empresa Comunicació Digital.

CSUC