Clàudia Guillem

Experta en competències relacionals, la Clàudia Guillem volia un web molt clar i molt d’acord amb la seva manera de treballar i comunicar-se.

Anàlisi i estratègia
Vam acompanyar la Clàudia en el procés de reflexió sobre el seu valor afegit, les necessitats dels seus destinataris i els objectius del web. Un cop clar el context comunicatiu, vam elaborar l’estratègia de continguts, amb recomanacions sobre l’arquitectura de la informació, el to i l’estil del web.

Creació i manteniment
Durant la fase de creació vam:

  • revisar la redacció dels textos, per adaptar-los a les particularitats de la lectura a Internet.
  • assumir el disseny gràfic (a càrrec de Clara Grau)
  • coordinar la implementació final (a càrrec de l’empresa Arluk)

El web que vam definir requereix un manteniment mínim.

La Clàudia és ara una col·laboradora molt habitual (i molt estimada!) de l’equip d’aclareix.

www.claudiaguillem.com

Clàudia Guillem