Clínica Rinològica Maria Colomé

La Clínica Rinològica Maria Colomé necessitava renovar el seu web, que s’havia publicat feia més de deu anys.

Pàgina web
Vam fer una exploració completa del context comunicatiu de la Clínica, posant especial èmfasi en l’elaboració de missatges clau i la identificació de les necessitats dels usuaris.

A partir de la informació recollida, vam realitzar una estratègia de continguts per al web.

En la fase de creació, vam:

  • coordinar les diferents fases de creació: redacció, disseny i implementació
  • definir l’arquitectura d’informació i el disseny gràfic
  • redactar part dels continguts
  • supervisar el procés de creació dels textos
  • realitzar un pla de manteniment del web

Consultoria de comunicació
Actualment donem suport a la clínica en tot el que fa referència a comunicació, tant oral com escrita, i coordinem diversos col·laboradors.

 

www.clinicarinologica.com

Clínica Rinològica Maria Colomé