de coaching y salud

De coaching y salud ofereix acompanyament, formació i coaching a persones amb malalties cròniques, als seus familiars, i a treballadors del món sanitari.

Consultoria de comunicació

Vam acompanyar les sòcies de de coaching y salud en la reflexió sobre el context comunicatiu del seu nou projecte empresarial. Diverses sessions de treball van servir per aclarir el valor afegit dels serveis, la identitat que calia transmetre, i el perfil i les necessitats dels destinataris, entre altres aspectes clau.

A partir dels resultats de la reflexió conjunta, vam fer recomanacions sobre què els convenia transmetre en les seves comunicacions, i com.

Pàgina web

Vam assessorar-los a l’hora de realitzar una petita pàgina web que els servís com a tarja de presentació.