Garuna editors

Garuna Editors és una empresa de serveis editorials especialitzada en Salut Mental.

Anàlisi i estratègia
Vam acompanyar l’equip de Garuna en un procés de reflexió que va servir per definir el discurs de l’empresa i concreatr els serveis que oferien. Aquesta exploració va ser el punt de partida per a la creació de l’estratègia web.

Creació i manteniment
aclareix va assumir:

  • l’estructura del web
  • la redacció dels textos
  • el disseny gràfic (amb Clara Grau)
  • la coordinació amb l’equip de programació, establert a Colòmbia

Es va definir un web que requeria molt poc manteniment.

Consultoria de comunicació
Actualment donem suport puntual a diferents necessitats comunicatives de Garuna Editors.

 

www.garunaeditors.com

Garuna editors