GIA

Aquesta empresa de serveis informàtics feia 30 anys que funcionava molt bé… sense web!

Pàgina web
Després de realitzar una anàlisi detallada del valor afegit de l’empresa i d’explorar el seu context comunicatiu, vam establir els missatges i el to que calia transmetre a través del web.
Durant la fase de creació vam:

  • coordinar la creació de les diferents fases: continguts, disseny gràfic i implementació
  • definir l’arquitectura de la infromació
  • redactar i traduir tots els textos

Vam definir un web amb molt poques necessitats de manteniment.

Consultoria de comunicació
Actualment donem suport puntual a diferents necessitats comunicatives de GIA.

 

www.gia-informatica.com

GIA