Magda Marty

Magda Marty és una infermera especialitzada en l’acompanyament a domicili de persones amb malalties terminals, i a les seves famílies.

Anàlisi i estratègia 

Vam fer sessions de treball amb Magda Marty per analitzar el seu model de negoci i entendre el seu context comunicatiu. A partir d’aquí, vam definir un web que ens permetés transmetre l’essència de la manera de fer de Magda Marty.

Creació i manteniment del web

Durant la fase de creació vam:

  • redactar els textos en català i supervisar la traducció al castellà
  • guiar tests amb usuaris
  • coordinar l’encaix entre contingut i disseny (disseny gràfic a càrrec de Jordi Ubanell)
  • coordinar totes les fases del projecte (implementació final a càrrec de l’empresa Arluk)

El web que vam definir requereix un manteniment mínim.

www.magdamarty.com

 

Magda Marty
   |