Musicop

Musicop és una cooperativa que gestiona projectes educatius, socials i culturals en l’àmbit de la música.

Ens vam demanar una formació, adreçada a la cooperativa i a escoles de música públiques, que els donés les eines necessàries per millorar la seva comunicació online.

Formació – taller (6 sessions)

Vam reunir els equips directius de la cooperativa i a set escoles de música en dues sessions de formació i quatre tallers pràctics. Durant sis setmanes vam ajudar a generar consciència sobre la interacció que establim els usuaris amb els continguts d’una pàgina web, i sobre la importància de crear els continguts tenint en compte les necessitats i les expectatives dels usuaris. Vam veure què és i com es pot crear una estratègia de continguts per a web, i vam treballar els elements clau de la redacció de continguts.

Vam organitzar els tallers de manera que la cooperativa i les escoles poguessin treballar les seves pròpies estratègies de millor, i alhora posar en comú reflexions sobre problemes compartits.